Kvarteret Marmen

OS-byn blir ett bostadskvarter 2029

Månad: mars 2018

Kvarteret hade gemensamt påskpyssel under skärtorsdagen

Bra arrangerat av pysselgruppen, nu är det bara städningen kvar.


Prenumerera på nya blogginlägg

Gemensamma diskussioner i varje grupp

Högt och lågt.

Många tankar och bra idéer.


Prenumerera på nya blogginlägg

PÅSKUPPDRAGEN

Ni får information om vad det betyder med de alla uppdragen och sedan får ni gå in i formuläret och skriver vilken grupp ni vill vara med i och motivera varför.

Valberedningen som är sex stycken lägenhetsinnehavare får uppdraget att sammanställa det och dela in grupperna på ett bra sätt.

UTEMILJÖN
Vi vill att ni ska planera hur utemiljön ska se ut hos oss så vi kan bygga det nu när våren är på gång. Vi vill ha en tydlig ritning över hela området men även väldigt tydliga ritningar på varje del som ska byggas.

AKTIVITETSRUMMET
Ni har nu tillgång till samlingslokalen som är väldigt stor på en hel våning. Ni ska nu bygga upp detta rum på det sättet som ni vill ha tillgängligt för alla i huset. Vi vill ha en tydlig ritning över hela lokalen men även väldigt tydliga ritningar på varje del som ska byggas.

HÅLLBAR UTVECKLING
Hur får vi alla att vara rädd om miljön och kvarteret, men även hela världen. Det kan handla om källsortering men mycket annat också. Jag tror ni kommer att ha en tydlig plan och gör tydliga ritningar på det som ska byggas.

PÅSKPYSSEL
Vad ska ni pyssla med, kom med idéer och sedan får ni samtala och försöka planera.
Vad ska vi göra för pyssel
Har vi saker, planera var ni ska ha de
Vilka rum ska pysslet vara i
Hur ska vi redovisa det
Planeringen för hela dagen ska visas för oss.


Prenumerera på nya blogginlägg

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén